در ادامه بازرسی های سرزده از ادارات شهرستان های استان، دکتر صالحیان مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و مهندس خنجری مدیرکل حراست استانداری کرمان از فرمانداری، شهرداری و بخشداری شهرستان های انار و رفسنجان بازدید کردند.

همچنین دکتر صالحیان و مهندس خنجری به اتفاق یکی از پرسنل شهرداری انار جهت پیگیری درخواست یکی از همشهریان و ارباب رجوعان شهرداری برای ایجاد سرعتگیر و رفع نقطه حادثه خیز از محل مورد نظر بازدید و دستور حل مشکل را صادر کردند.
بازدید از درمانگاه شبانه روزی خیریه حضرت ولی عصر (عج) بیاض از توابع شهرستان انار یکی دیگر از برنامه های این سفر بود.
 این بازرسی ها به صورت سرزده در راستای کنترل و نظارت بر نظم و انضباط کاری، رعایت پروتکل های بهداشتی و چگونگی رسیدگی به مشکلات مردم انجام شد.