صبح امروز هفتم مهرماه دکتر تاج الدین صالحیان مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و مهندس حبیب الله خنجری مدیرکل حراست استانداری کرمان به صورت سرزده به شهرستان راور سفر و از فرمانداری، بخشداری مرکزی و شهرداری این شهرستان بازدید و نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی، دورکاری کارکنان و پاسخگویی به مراجعه کنندگان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
در ادامه مدیران کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و حراست استانداری به شهرستان زرند سفر کرده و از فرمانداری، اداره آموزش و پرورش و شهرداری زرند بازدید کردند.
دکتر صالحیان مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری پس از بازدید از ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرستان زرند با اشاره به جایگاه ویژه آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده کشور، بر موضوع تعهد و شایستگی در جذب نیروهای آموزش و پرورش تاکید کرد.
مهندس خنجری مدیرکل حراست استانداری کرمان نیز در دیدار با شهردار زرند حفظ کرامت ارباب رجوع را مورد تاکید قرار داد و از کارکنان ادارات خواست با صبوری و احترام با مراجعه کنندگان برخورد داشته باشند.
بر پایه این گزارش، آخرین برنامه این سفر بازدید از بخشداری چترود بود که ظهر امروز انجام گرفت.