سرکار خانم دکترواعظی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان بااهدای لوح سپاس از مدیران کل و کارکنان دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و روابط عمومی استانداری کرمان برای کسب رتبه برتر کشوری تقدیرکرد.
'گفتنی است  بنا به اعلام وزارت کشور، رتبه برتر کشوری دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری کرمان،  در موضوع ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ استانداری های سراسر کشور می باشد.