ردیف نام دستگاه/فرمانداری/شهرداری نام و نام خانوادگی مدیر زمان برنامه
ساعت روز تاریخ
 1.  
اداره کل بهزیستی آقای عباس صادق زاده 30/9- 8 پنجشنبه 01/07/1400
 1.  
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خانم حمیده واعظی 30/11- 10    
 1.  
اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آقای علی اکبر سلطانی نژاد 30/9- 8 چهارشنبه  
07/07/1400
 1.  
شرکت شهرکهای صنعتی آقای مجیدغفاری 30/11- 10   
 1.  
شهرداری کرمان آقای  محسن پور اسماعیلی 30/9- 8 پنجشنبه 08/07/1400
 1.  
فرمانداری شهرستان کرمان آقای علی بابایی 30/11- 10   
 1.  
اداره کل صنعت،معدن و تجارت آقای مهدی حسینی نژاد 30/9- 8 دوشنبه 12/07/1400
 1.  
ادا ه کل امور مالیاتی آقای محمد سلمانی 30/11- 10   
 1.  
مدیریت امور شعب بانک ملت آقای محمود احمدی 30/9- 8 چهارشنبه 14/07/1400
 1.  
شرکت آب منطقه ای استان آقای علی رشیدی 30/11- 10   
 1.  
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آقای علی محمودی 30/9- 8 دوشنبه 19/07/1400
 1.  
اداره کل منابع طبیعی استان آقای مهدی رجبی زاده 30/11- 10   
 1.  
شرکت توزیع نیروی برق شمال آقای محمد سلیمانی ساردو 30/9- 8 چهارشنبه  
21/07/1400
 1.  
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان آقای اسماعیل عاقلی 30/11- 10   
 1.  
شهرداری شهربابک آقای محمدحسین احمد بیگی شهربابک 30/9- 8 پنجشنبه 22/07/1400
 1.  
فرمانداری شهرستان شهربابک آقای قاسم شمسی 30/11- 10   
 1.  
اداره کل ورزش و جوانان آقای میثم پاریزی 30/9- 8 دوشنبه 26/07/1400
 1.  
دانشگاه علوم پزشکی کرمان آقای حمید رضا رشیدی نژاد 30/11- 10   
 1.  
اداره کل ثبت احوال استان آقای محمد قاسمی 30/9- 8 چهارشنبه 28/07/1400
 1.  
اداره کل تامین اجتماعی آقای علی حسینی 30/11- 10   
 1.  
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آقای مخمدصادق بصیری 30/9- 8 پنجشنبه 29/07/1400
 1.  
فرمانداری شهرستان نرماشیر آقای رضا مشکی 30/11- 10