ردیف نام دستگاه/فرمانداری/شهرداری نام و نام خانوادگی مدیر زمان برنامه
ساعت روز تاریخ
  1.  
اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آقای علی اکبر سلطانی نژاد 10- 30/8 دوشنبه  
04/05/1400
  1.  
شرکت توزیع نیروی برق شمال آقای محمد سلیمانی ساردو 30/12 -30/10 
  1.  
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آقای محمدرضا جهانگیری 10- 30/8 چهارشنبه 06/05/1400
  1.  
اداره کل راه و شهرسازی آقای علی حاجی زاده 12 -30/10
  1.  
اداره کل بهزیستی آقای عباس صادق زاده 10- 30/8 دوشنبه 11/05/1400
6 شرکت آب و فاضلاب استان کرمان آقای محمد طاهری 30/12-30/10
7 اداره کل امور مالیاتی آقای محمد سلمانی 10- 30/8 چهارشنبه 13/05/1400
8 فرمانداری شهرستان ریگان آقای امین باقری 12 -30/10
9 دانشگاه علوم پزشکی کرمان آقای  حمیدرضا رشیدی نژاد 10- 30/8 دوشنبه 18/05/1400
10 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای محمدرضا علیزاده 12 -30/10
11 فرمانداری شهرستان بافت آقای مجید زند اقطایی 10- 30/8 چهارشنبه  
20/05/1400
12 فرمانداری شهرستان سیرجان آقای سهراب بهاء الدینی 12 -30/10
13 مدیریت امور شعب بانک مسکن آقای محمد غفوریان 10- 30/8 دوشنبه 25/05/1400