دکتر زینی وند استاندار محترم کرمان هم اکنون با حضور در مرکز سامد  از طریق ارتباط برخط ۱۱۱ پاسخگوی سوالات، مشکلات ، انتقادات و پیشنهادات مردم شریف استان کرمان است.