معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان امروز پنجشنبه 1400/3/6  جهت پاسخگویی تلفنی شهروندان در معاونت ارتباطات مردمی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری کرمان حاضر شد.
بر پایه این گزارش ، خانم دکتر واعظی با حضور در مرکز سامد  از طریق ارتباط برخط ۱۱۱ به سوالات تعدادی از شهروندان پاسخ داد.