به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، دکتر تاج‌الدین صالحیان عنوان کرد: در راستای شفاف‌سازی و برگزاری انتخاباتی سالم، مردم شریف استان کرمان می‌توانند شکایات و یا گزارش‌های مستند در مورد برگزاری انتخابات و تبلیغات انتخاباتی را با شماره تلفن ( 111 ) سامانه ارتباطات مردمی دولت در میان بگذارند.
وی افزود: همچنین عموم مردم شریف استان کرمان می‌توانند مستندات خود را به شماره فکس (32222550 ) یا به آدرس استانداری کرمان، ساختمان شماره 2، هیات بازرسی انتخابات استان کرمان ارسال نمایند.