آقای نویدی بعنوان مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری منصوب شد.در این جلسه آقای دکتر فدایی ، معاونان و جمع از مسئولان حضور داشتند و از زحمات آقای اشک تقدیر به عمل آمد.