جلسه ستاد اربعین حسینی بصورت ویدئو کنفرانس با وزارت کشور برگزار گردید.آقای طالبی رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور در خصوص اقداماتی که لازم است صورت بگیرد از جمله حل مشکل تردد در مرزها ، اسکان ، حمل و نقل و....و نیز انجام بازرسی ها تاکید کرد.