دوره آموزشی شرح وظایف واحدهای تابعه ی وزارت کشور ویژه ی کارکنان در فرمانداری بم آغاز گردید .این دوره با حضور آقای اشک ؛مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی و معاونین فرمانداری بم در محل دانشگاه علوم پزشکی این شهر برگزار شد.