استاندار کرمان در نشستی با تعدادی از هم استانی ها به بررسی مشکلات آنها پرداخت.در این نشست که با حضور مدیران استانی برگزار شد ، دستورات لازم جهت رفع مشکلات مطروحه از جانب استاندار صادر گردید.