آقای دکتر فدایی استاندار کرمان در نشستی با تعدادی از متقاضیان ملاقات دیدار و گفتگو کرد.. وی با حضور آقای اشک ؛ مدیر کل دفتر بازرسی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی به بررسی درخواست ها و مشکلات مردمی پرداخت و دستورات لازم را صادر کرد . انجام برنامه های ملاقات استاندار از برنامه های دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی وامور حقوقی استانداری است که به صورت مستمر در حال انجام و پیگیری می باشد .