آقای نجف پور فرماندار بردسیر در واحد سامد پاسخگوی تماس های مردمی بود . فرماندار بردسیر صبح امروز در واحد سامد حضور یافت و به تماس های مردمی پاسخ داد. وی ضمن بررسی مشکلات مردمی قول مساعد بر حل مسائل مطروحه داد. وی در پایان نشستی با کارشناسان این واحد داشت .