آقای صادقی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) پاسخگوی خط 111 بود . وی به تماس های مردمی پاسخگویی کرد و در جهت رفع مشکلات مددجویان قول مساعد داد . آقای صادقی در پایان نشستی با کارشناسان واحد سامد داشت و به سوالات ایشان پاسخ داد.