مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در واحد سامد حضور یافت و نشستی را با آقای اشک ؛ مدیر کل دفتر بازرسی داشت .وی در ادامه به تماس های مردمی بصورت مستقیم پاسخگویی کرد .آقای علیزاده به تماس های برقرار شده از سراسر استان پاسخ داد و ضمن دادن مشاوره های لازم به متقاضیان ، در خصوص رفع مشکل تماس گیرندگان قول مساعد داد. پاسخگویی مدیران بر خط 111 از برنامه های مستمر دفتر بازرسی و واحد سامد است که می تواند در صرفه جویی وقت و هزینه برای مردم و دستگاههای اجرایی موثر واقع شود .