آقای اشک ؛ مدیر کل دفتر بازرسی  به همراه همکاران از ادارات شهرستان بافت بازدید به عمل آورد و در شورای اداری این شهرستان حضور یافت. وی پس از بیان وظایف اداره کل بازرسی ، در خصوص ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی بیان کرد که انتظار می رود فرمانداری ارزیابی دستگاههای شهرستان را  به بهترین شکل ممکن به انجام رساند. وی تاکید داشت میز خدمت در اسرع وقت  و تحت نظارت فرمانداری در ادارات شهرستان راه اندازی شود .آقای اشک در ادامه پیرامون تکریم اباب رجوع ومبارزه با رشوه خواری مطالبی را بیان داشت . همچنین بازدید از دو طرح آبخیزداری و کشتارگاه در حال احداث به اتفاق فرماندار شهرستان و مدیر کل منابع طبیعی استان از دیگر برنامه های مدیر کل دفتر بازرسی در سفر به شهرستان بافت بود .لازم به ذکر است گروههایی از همکاران از  بیمارستان خاتم الانبیاء ، شهرداری ، محیط زیست ، منابع طبیعی  ، جهاد کشاورزی، تعاون روستایی ، تربیت بدنی و فرمانداری بافت بازدید کرده و مسائل آنها رابررسی نمودند .