مدیر کل دفتر بازرسی به همراه کارشناسان این دفتر از ادارات شهرستان رفسنجان بازدید کردند.کارشناسان این دفتر در قالب سه گروه از فرمانداری ، شهرداری ، بنیاد مسکن ، علوم پزشکی ، بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) ، خانه حاج علی آقا ، موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی ، آموزش و پرورش ، صنعت ، معدن و تجارت، کشتارگاه ، جهاد کشاورزی  و کمیته ی امداد بصورت سرزده بازدید نموده و مشکلات را بررسی کردند . همچنین با فرماندار و بخشدار مرکزی جلسه ی هماهنگی برگزار شد .