چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان با حضور دکتر فدائی سرپرست استانداری کرمان،ملانوری سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری و جمعی از مسئولان برگزار شد. لازم به ذکر است که مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی نیز از حاضرین در این جلسه بود .