سردار حسنی سعدی صبح امروز به مناسبت نزدیک شدن به سالروز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی در واحد سامد و در معیّت آقای اشک ؛  مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی ، حضور پیدا کرد. وی بصورت تلفنی مشکلات و مسائل مردم را  ثبت نمود  و قول مساعد بر حل موارد مردمی داد .