جلسه ویدئو کنفرانس ارزیابی عملکرد فرمانداری ها در محل سالن پیامبر اعظم (ص) برگزار شد .
آقای اشک ؛ مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی ؛ نحوه تکمیل کردن شاخص ها را مهم دانست و بر بارگذاری هر چه دقیق تر و سریع تر شاخص ها توسط رابطین فرمانداری ها  تاکید نمود.در ادامه نحوه تکمیل شاخص ها مورد بررسی و تشریح قرار گرفت و به سوالات حضار پاسخ داده شد.