جلسه ناظرین مردم نهاد سیرجان با حضور ناظرین و روسای کارگروه های شهرستان تشکیل شد. در این جلسه آقای اشک  ضمن بیان اینکه این طرح، طرح ابتکاری استان کرمان به شمار می رود ، هدف اصلی آن را افزایش پهنه  دید مسئولان و پایش مشکلات شهرستانها و کل استان دانست.وی با محدود دانستن امکانات دولتی جهت رفع مسائل و مشکلات ، وجود چنین شبکه ای را لازم دانست.آقای اشک ضمن تشکر از فعالیت ناظرین شهرستان ، بر تداوم همکاری ایشان تاکید نمود .
در پایان روسای کارگروهها به ایراد نظرات خود در خصوص همکاری بیشتر پرداختند . در این جلسه از زحمات فرماندار سیرجان ؛ آقای مکی آبادی تشکر و قدردانی شد .