آقای اشک؛ مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی امروز صبح طی ملاقات عمومی در محل دفتر بازرسی ، با تعداد بیش از بیست نفر از متقاضیان ملاقات ، دیدار و گفتگو کرد . متقاضیان ضمن بیان مطالب و خواسته های خود ، خواستار پیگیری  درخواست هایشان بودند . آقای اشک هماهنگی های لازم را در جهت مرتفع شدن درخواست های متقاضیان در دستور کار خود قرار داد .
ملاقات های مردمی مدیر کل دفتر بازرسی بطور مستمر و هفتگی برگزار می گردد.