صبح امروز آقای اسماعیلی ؛ مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت گرامیداشت روز کارگر ، جهت پاسخگویی مستقیم به درخواست های مردمی در واحد سامد استانداری حاضر شد. وی به همراه خانم شادوران ؛ رئیس روابط کار اداره کار به مدت دوساعت پاسخگوی تماس های 111 بودند . در این ارتباط مقرر شد درخواست های مردمی بررسی و مشکلات متقاضیان مرتفع شود.