جلسه ملاقات عمومی مدیر کل دفتر بازرسی ، همچون هفته های قبل در این هفته نیز برگزار شد . در این ملاقات آقای اشک با تعداد 21 نفر از متقاضیان ملاقات کرد . وی ضمن بررسی درخواست های مردمی ، دستورات لازم را جهت رفع مشکلات صادر نمود .
ملاقات های مردمی مدیر کل دفتر بازرسی بصورت مستمر انجام می شود.