استاندار کرمان به اتفاق آقای اشک ، مدیر کل دفتر بازرسی ، به مناسبت بزرگداشت روز جانباز با خانواده جانباز موذنی ، معاون دفتر بازرسی دیدار و گفتگو کرد .