صبح امروز هجدهمین ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان کرمان همزمان با سراسر کشور در پایگاه هلال احمر شهر کرمان افتتاح گردید
این طرح که با مشارکت  جوانان داوطلب هلال احمر بصورت سراسری در کل کشورآغاز گردیده هم زمان در  استان کرمان  با احداث  کمپ نوروزی، پایگاههای اورژانس جاده ای استان و  اقدام به ارائه خدمات  به مسافرین نوروزی از تاریخ 28 اسفند ماه تا 14 فروردین با مشارکتداوطلبان هلال احمر بصورت شبانه روزی می نماید .