اهمیت نقش و جایگاه رعایت اخلاق اسلامی و موازین شرعی   در نظارت و بازرسی بر هیچ کس پوشده نیست  و با توجه به وظیفه حساس بازرسی و نظارت بازتاب این موازین و معیارهای اخلاقی در منمش و کردار بازرسیان بسی مهم و حیاتی است .
بازرسی و نظارت با تفاوت در ماهیت کار خود واژه گانی هستند که اغلب باهم ذکر شده اند ولی با اندکی تامل برموارد استعمال آنها مشخص میشود که:نظارت به تدبر و تامل و ارزیابی حین عمل مربوط می شود وبازرسی به محاسبه و ارزیابی بعد از عمل اطلاق میگردد.
در نظارت است که عدالت و درستی و صلاح از فساد و تباهی جدا میشود در بازرسی افراد امین و درستکار تکریم و مفسد مواخذه میگردد.
حکومت اسلامی ایران که خون بهای شهیدان این مرز و بوم است بدون شک با رفتار سو یک کارگزار که به حساب حکومت ثبت میگردد بستر بدبینی به نظام را فراهم می نماید.
دفتر بازرسی و  ارزیابی و عملکرد استانداری کرمان بر ان است تا با تیم بازرسی و نظارت  خبره و حفظ اخلاقیات کامل رسالت  واقعی بازرسی و نظارت این دفتر را که وظیفه ای خطیر می باشد با پشتکار و جدیت در پرتو فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ویژه استاندار کرمان به تحقق برساند.
رویکردهای دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری کرمان به شرح زیر است :
مبارزه با فساد اداری و فراهم نمودن بستر توسعه در استان

تکریم دستگاههای اجرایی برتر در ارائه خدمات با کیفیت به ارباب رجوع وحفظ حقوق شهروندی
بازرسی از شهرستانهای استان ،نظارت بر ادارات شهرستانها وگفتگوبا شهروندان و رفع مشکلات آنها
نظارت وبازرسی مستمر از ستاد تسهیلات نوروزی استان و بازرسی ویژه از محل اسکان مسافرین نوروزی ،پایانه های مسافربری استان ،هتل ها و رستورانها و ستادهای امداد نوروزی