بازدید مدیرکل بازرسی استانداری کرمان بهمراه معاونت توسعه استانداری دکتر فدایی ا ز طرح های اقتصاد مقاومتی شهرستان قلعه گنج و بازرسی از ادارات کل و بررسی  مشکلات این شهرستان انجام شد  .
مدیر کل بازرسی استانداری گفت طبق دستور استاندار با برنامه تدوین شده بازرسی  از شهرستانهای  استان در شناسایی ورفع مشکلات روستاهای استان آغاز شده است از روستاهای شهرستانرودبار جنوب و همچنین  ادارات اموزش و پرورش ،شهرداری  و آب و فاضلاب شهرستان  روبار جنوب بازدید بعمل آمد .
رضا اشک گفت : هیئت بازرسی استانداری در این بازدید وضعیت بهداشت ، آب شرب  ،آموزش و مسکن  ساکنین روستاهای محروم را در اولویت قرارداده و حل این مشکلات بصورت ویژه درحال پیگیری می باشد .عملکرد  آموزش و پرورش  این شهرستان رادر رفع بیسوادی و حل مشکلات معیشتی دانش آموزان با تشکیل صندوق خیریه "حمایت از دانش آموزان بی بضاعت " توسط اموزگاران  رودبار جنوب را  دراین منطقه قابل قبول دانست  .
وی گفت طرح  گلخانه کارافرین نمونه آقای مهیمی که مقیم خارج از کشور بوده و درحال حاضر در شهرستان قلعه گنج  با مشارکت بانک کشاورزی اقدام به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای ساکنین در زمینه کشت گلخانه ای نموده است . یکی از طرحهای موفق اقتصادی و ایجاد اشتغال در یکی از محرومترین روستاهای کشور است واین بازگشت سرمایه به کشور را یکی از موفقیت های دولت در اشتغال روستایی دانست.
مدیر کل بازرسی استانداری گفت :ایجاد طرح های خود  اشتغالی  با حمایت صندوق کارآفرینی امید در این شهرستان  روند مثبتی داشته و موجب مهاجرت معکوس شده است و امید به زندگی در این شهرستان با ایجاد شغل بالا رفته است .