مدیرکل بازرسی استانداری در بازدیدی که بهمراه مدیر کل بانوان دکتر حسینی از کارگاه تولید پوشاک بنیاد نیکوکاری حضرت ابوالفضل انجام داد گفت کارگاه تولید پوشاک بانوان با سبک جدید مدیریتی میتواند  شروع جدیدی در  زیرساخت ها در اقتصاد کلان کشور باشد و این الگوی موفق در تمام کشور قابل انجام می باشد.
اشک گفت این کارگاه تولیدی با نظارت مستقیم پهلوان عطا احمدی به تولید پوشاک در  استان اقدام می نماید کلیه کارکنان این کارگاه بانوان سرپرست خانواده می باشند که پس از اموزش دعوت کار شدند.
وی گفت هدف این کارگاه با رویکرد اشتغال زنان سرپرست خانوارمی باشد واستاندار کرمان  حمایت از این کارگاه در جهت اشتغال بیشتر بانوان در سطح استان را در دستور کار قرار داده است.
رضا اشک افزود همکاری و تعامل دستگاههای استان و صنف پوشاک با این کارگاه در جهت رشد بیشتر و پیگیری سریع رفع مشکلات موجود میتواند گام مهمی در جهت گسترش سریعتر و اشتغال بیشتر در استان باشد.