مدیر کل بازرسی استانداری به همراه تیم کارشناسی دفتر بازرسی  از روند آوار برداری و کمک رسانی به مناطق زلزله زده جور و کوهبنان  بازدید کرد.
اشک مدیرکل بازرسی گفت آوار برداری از مناطق زلزله زده توسط تیم بنیاد مسکن استان در حال اجرا می باشد و ادامه  کمک رسانی در این مناطق توسط هلال احمر و سایر نهادهای حمایتی  در حال انجام می باشد.
وی تصریح کردباتوجه به وضعیت خاص منطقه مدیریت و نظارت کمک رسانی برعهده فرماندار می باشد  وهرگونه اختلال در سیستم کمک رسانی سریعا باید برطرف گردد وامنیت  ساکنین مناطق زلزله زده را خوب توصیف  نمود.
مدیر کل بازرسی گفت ساکنین مناطق زلزله زده بعد از تکمیل مدارک جهت استفاده از تسهیلات به بانک معرفی ودر نوبت دریافت وام بازسازی قرارمیگیرند و اقدامات و تدابیری در جهت اسکان  خانوارهای فرعی و مستاجرین هم  صورت گرفت  .