صبح روز چهارشنبه چهار م بهمن ماه وجه الله خدمتگزار رئیس دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و امورحقوقی وزارت کشوربه اتفاق مدیر کل دفتر بازرسی استانداری (اشک )از فرمانداری شهرستان زرند بازدید  و با شرکت در جلسه کمیسیون کارگری زرند رسیدگی به مسائل معیشتی کارگران را از وظایف دولت دانست.
 وی تصریح کرد کارگران یکی از اقشار اسیب پذیر کشور می باشند که حل مشکلات آنها با کارفرما و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران بایبد بصورت جدی رسیدگی شود .
خدمتگزار پس ازبازدید از فرمانداری زرند در جلسه ای با حضورمسئولین بازرسی فرمانداریهای استان و کارشناسان بازرسی  در سالن پیامبراعظم استانداری شرکت کرد.
وی ضمن نزدیک شدن به دهه فجر و تبریک ایام الله دهه فجر  گفت:کارشناسان توانمند وزارت کشور بهترین مدیران دولت تدبیر امید می باشند از استاندار کرمان بعنوان یکی از استانداران نمونه و موفق در طرح اقتصاد مقاومتی نام برد و اجرایی شدن 42درصد از توافق نامه های اقتصاد مقاومتی را در استان قابل قبول دانست .
وی در ادامه از اجرای صحیح سیاستهای اقتصاد کلان با برش منطقه ای و ارائه راه حل ویژه برای هر منطقه نام برد و حضور کارشناسان توانمند و بصیر در بدنه وزارت کشور از نقاط قوت در تبیین و اجرایی شدن این سیاستها کلان نام برد .
خدمتگزار به اهمیت و ضرورت توجه به رضایت مردم و صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری پرداخت و با توجه به نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در قلمرو و مسئولیت خود، جایگاه دفاتر بازرسی را در نظارت و ارزیابی اجرای تکالیف مندرج در دستورالعمل مذکور خطیر و تاثیرگذار دانست.
وی با تاکید براینکه حرمت، کرامت و عزت مردم باید در عمل مورد توجه قرار گیرد، که در منشور حقوق شهروندی ریاست جمهور این نکته با تاکید قید شده است
رئیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور همچنین از مجموعه همکاران شاغل در حوزه بازرسی در خواست کرد در تهیه گزارشات بازرسی با بی طرفی کامل و بدون هیچ جانبداری  در بکارگیری کلمات و عبارات دقت کافی داشته باشند و گزارشات دفتر بازرسی  در بسیاری از موارد مورد استناد مقامات قضایی قرار می گیرد لذا انتظار می رود با تسلط و مطالعه به استنادات قانونی حتما بندهای قانونی ملاحظه گردد
وی پس از بادید از روند اجرایی پروزه های عمرانی شهر کرمان و بازدید از طرح نمونه اقتصاد مقاومتی باغ فتح آباد کرمان را به مقصد تهران ترک نمود .