صبح امروز استاندار کرمان با حضور در سامد  پاسخگوی تماسهای دریافتی 111 بود. رزم حسینی در بازدید به مناسبت سالگرد افتتاح سامد (سامانه 111) به اتفاق مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری (اشک)، مدیرکل حوزه استاندار(محمود آبادی )، مدیرکل روابط عمومی استانداری (عظیمی زاده )و مدیر مرکز سامد استانداری (پورخراسانی ) از  سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت «سامد» بازدید کرد
وی گفت سامانه111 صدای مردم هست مردم باید  بدون هیچ واسطه بدون صرف وقت در ادارات تنها با یک تلفن بتوانند با مدیران استان ارتباط مستقیم داشته باشند این از اهداف دولت تدبیر و امید می باشد  که به خوبی در استان کرمان درحال انجام می باشد .
وی خاطر نشان کرد رسیدگی و رفع مشکلات مردم در دستگاههاو سازمانهای دولتی  با وجود سامانه الکترونیکی دولت و مردم بسیار کوتاه شده است . رضایتمندی ارباب رجوع از این سامانه حاکی از مدیریت  و اجرای صحیح ان در استان می باشد .
42 هزار ثبت  تماس با 111 استان در یکسال
مدیر مرکز سامد استانداری کرمان در این بازدید از برقراری 42 هزار و یک تماس تلفنی با سامانه الکترونیکی سامد با 57 هزار و 398 دقیقه مکالمه طی سال جاری خبر داد و گفت: از این مجموع 5 هزار و 861 مورد ثبت شده و تعداد 273 مورد مشاوره داده شده است.
سجاد پورخراسانی افزود: در سال گذشته 68 هزار و 476 تماس با سامانه الکترونیکی سامد با صد و یک هزار و 455 دقیقه مدت مکالمه برقرار شده که از این مجموع 3 هزار و دو مورد ثبت شده و به 134 مورد مشاوره ارائه شده است.
مدیر مرکز سامد استانداری کرمان با اشاره به ثبت هزار و 263 مورد تقاضای ملاقات با استاندار کرمان طی سال جاری، تصریح کرد: در سامانه سامد طی سال جاری، 5 هزار و 55 مورد درخواست، 600 مورد شکایت، 384 مورد گزارش، 72 مورد انتقاد، 13 مورد پیشنهاد، 4 مورد ایده و طرح به ثبت رسیده است.
مدیر مرکز سامد استانداری کرمان با اشاره به اینکه هم استانی های سراسر استان می توانند طی برقراری با سامانه 111، از مشاوره و خدمات رسانی کارشناسان این مجموعه بهره مند شوند، افزود: همشهریان پس از برقراری ارتباط تلفنی با سامانه 111، مسائل مورد نظر خود را مطرح و سپس با دریافت کد رهگیری آن را تا مرحله نهایی دنبال می کنند.