مدیر کل دفتر بازرسی استانداری در بازدید از پروژه های اقتصادمقاومتی  شهرستان انار گفت :  بازرسی مستمر از پروژه های اقتصادمقاومتی وپیگیری رفع موانع موجود، در پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی استان  کاملا مشهود است.
باژیان گفت:شناسائی و مکاتبات دررفع قوانین مزاحم از برنامه های اساسی دفتر بازرسی می باشد که با بازرسی و تعامل با مدیران دستگاهها  در حال انجام می باشد و تیم کارشناسی  دفتر بازرسی استانداری بطور ویژه به شناسائی این قوانین اقدام میکنند.
مدیر کل دفتر بازرسی در بازدید از بیمارستان 32 تخت خوابه،مجتمع اداری ،تقاطع غیر همسطح خروجی شهر انار ، کارخانه لوله و پلی اتیلن وموادشوینده شهرستان انارپیشرفت پروژه ها عقب تر از برنامه دانست .
وی گفت فرماندار انارباید با تشکیل جلسات متعدد پیگیری پیشرفت  پروژه ها راانجام دهد.
باژیان خاطر نشان کرد :تاکید استانداردر اطلاع داشتن از چگونگی اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در سطح استان  حضورمداوم  بازرسان استانداری را در محل پروژه ها و ارسال گزارش نیازمند است که بصورت مستمر این امر مورد توجه قرارگرفته است .
وی افزود حضور کارشناسان دفتر بازرسی و تعامل با دستگاه های ذیربط  در شهرستانهای استان یکی از نقاط قوت  در پیشرفت پروژه های استان است .