مکان فعلی :
اخبار برگزیده:

   
  
ارتباط با ما
نشریات
  شعار سال
تمامی حقوق این پورتال متعلق به استانداری کرمان است
  
شعار

با دستور استاندارکرمان و در ادامه بازرسی های سرزده از ادارات شهرستان ها صورت گرفت
در ادامه بازرسی های سرزده از ادارات شهرستان های استان، دکتر صالحیان مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی و ...
ادامه بازرسی های سرزده از ادارات شهرستان ها
در ادامه بازرسی های سرزده از ادارات شهرستان های استان، دکتر صالحیان مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی و ...
بازدید مدیران کل بازرسی و حراست استانداری کرمان از برخی ادارات شهرستان های راور و زرند
صبح امروز هفتم مهرماه دکتر تاج الدین صالحیان مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و م ...
خانم دکتر واعظی با حضور در مرکز سامد به سوالات تعدادی از شهروندان پاسخ داد
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۱ جهت پاسخگویی تلفنی شهروندان در مع ...
برنامه حضور مدیران دستگاه ها، فرمانداران و شهرداران و بانکها در برنامه پاسخ گویی بر خط تلفن ۱۱۱ (سام ...
برنامه حضور مدیران دستگاه ها، فرمانداران و شهرداران و بانکها در برنامه پاسخ گویی بر خط تلفن ۱۱۱ (سام ...

  
دکتر تاج الدین صالحیان
ارتباط با مدیریت
دکتر تاج الدین صالحیان

  


مناسبت روز

کل بازدیدکنندگان ۱۰۵۶۸۳ نفر
بازدید امروز ۱۳۲
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۴۹ نفر

کل بازدیدکنندگان ۱۰۵۶۸۳ نفر
بازدید امروز ۱۳۲
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۴۹ نفر
آمار سایت